Instalacje Fotowoltaiczne

To systemy, które wykorzystując energię promieniowania słonecznego, wytwarzają energię elektryczną. Energia elektryczna może być wykorzystywana nie tylko do zasilania jej bezpośrednich odbiorników, ale również przekształcana w energię cieplną, energię mechaniczną, które są zużywane przez większość obiektów budowlanych (domy, gospodarstwa, obiekty mieszkaniowe i biurowe, hale produkcyjne, maszyny i urządzenia). 


Kolektory Termiczne

Popularnie zwane w Polsce kolektorami słonecznymi. Instalacje służą do przetwarzania energii słonecznej w energię cieplną. Za pomocą pompy obiegowej energia cieplna przenoszona jest z kolektorów do odbiorników. Pompa obiegowa pobiera bardzo małą ilość energii, która może być pomijalna w obliczeniach. Kolektory słoneczne wykorzystywane są głównie do podgrzewania wody użytkowej. Po spełnieniu określonych warunków mogą służyć również do wspomagania cieczowych układów centralnego ogrzewania, głównie niskotemperaturowych.


Pompy Ciepła

To urządzenia, które za pomocą energii elektrycznej (napęd sprężarki, wentylatorów) przekształcają energię ziemi, powietrza lub wody, w energię cieplną. Mogą służyć do ogrzewania CWU, CO oraz do chłodzenia pomieszczeń. Spośród wielu rodzajów pomp ciepła możemy wyróżnić pompy tzw. powietrze-woda lub woda-woda. Sprawność pomp ciepła jest określana współczynnikiem COP, najczęściej na poziomie powyżej 4.0. Oznacza to, że przy poborze en. elektrycznej 5kW oddają en. cieplną 20kW, czyli cztery razy większą, niż pobierają (współczynniki mogą się zmieniać w zależności od zapotrzebowania i temp. zasilania pompy).